Under construction

Foldvik øvre power plant

Øvre Foldvik kraftverk bygges i Gratangen kommune, som er en del av Troms og Finnmark.

Technical data

Rainfall field

8.5 km²

Minimum water flow

Summer: 100 l/s
Winter: 50 l/s

Intake elevation

527 m

Power station elevation

290,0 m

Drop height

237 m

Production

8,3 GWh
This corresponds to electricity 519 households.